Талшықты-оптикалық байланыс желілері (ТОБЖ)

Возможности

Талшықты-оптикалық байланыс желілері - бұл деректер оптикалық талшық арқылы берілетін ақпараттық желі. Мыс кабельдік желілермен салыстырғанда ТОБЖ мүмкіндіктері айтарлықтай жоғары.

1014 Гц жоғары тасымалдаушы жиілігі кең өткізу қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Бұл дегеніміз, оптикалық талшық арқылы ақпарат беру мыс ортаға қарағанда едәуір жоғары. 

Жоғары кедергіге төзімділік - бұл талшықты бағалайтын тағы бір сапа, өйткені ол жақын жерде орналасқан мыс кабельдік жүйелерден туындаған электромагниттік кедергілерге қарсы тұрады. 

ТОБЖ рұқсатсыз кіруден қорғау дабыл  қабылдауды бұзбай берілетін ақпаратты тыңдау және басқа жолмен ұстап алу өте қиын екендігіне кепілдік береді. ТОБЖтұтастығын бақылайтын бақылау жүйелері рұқсатсыз қол жеткізілетін байланыс арнасын бірден өшіріп қана қоймайды, сонымен қатар дабыл береді. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрінен басқа, ТОБЖ берік: олардың қызмет ету мерзімі шамамен 25 жыл.

ТОБЖ салу кезінде біз кабельді әртүрлі жағдайларда және ортада (топырақта, ауа әдісімен, су астында, кәрізде) өткіземіз.

ТОБЖ кабелін аяқтау үшін шешілетін тапсырманың шарттарына байланысты әртүрлі коннекторлары бар арнайы кросс жабдығы қолданылады. Кәсіпорын, қала, қалааралық байланыс желілері масштабында тармақталған оптикалық желіні құру кезінде арнайы өту, тармақталған муфталар қолданылады. ТОБЖ арқылы берілетін сигналды демультиплекстеу үшін арнайы жабдық та пайдаланылады.

Жүзеге асырылған жобалар