Құрылымдық кабельдік жүйелер (ҚКЖ)

Возможности

Біз барлық талаптар, нормалар мен стандарттар бойынша ғимаратта немесе ғимараттар тобында байланыс инфрақұрылымын салудың кешенді шешімін ұсынамыз.  Құрылымдық кабельдік жүйе - бұл әртүрлі мақсаттағы көптеген желілік ақпараттық қызметтерді: жергілікті есептеу желілері мен телефон желілерін, қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі жүйелерін, бейнебақылау және т.б. бір жүйеге келтіруге мүмкіндік беретін ғимарат инфрақұрылымының физикалық негізі.

Жүйе - бұл құрылымдық ішкі жүйелерден тұратын ғимаратқа немесе ғимараттар тобына орнатылған иерархиялық кабельдік жүйе. ҚКЖ құрылыс жобаларын жүзеге асыру кезінде келесі компоненттер жиі қолданылады: бұралған жұп кабельдер, патч сымдары, коммутациялық панельдер, кросс жабдықтары, желілік қосқыштар, ақпараттық розеткалар және басқа да желілік пассивті және белсенді жабдық.

Іске асырылған жобалар