Жанармай шығынын бақылау және автокөлікті GPS-қадағалау жүйесі

Возможности

Жүйе көлік құралдарының жұмысының негізгі параметрлерін жедел бақылауға арналған: жанармай  шығыны, қозғалыс жылдамдығы, жүгіріс, жұмыс режимі, жердегі жағдай. Жүйе автокөліктің, теміржол көлігінің барлық түрлеріне орнатылады.

Жүйенің нақты мүмкіндіктері:

 • Бактағы жанармай деңгейін өлшеу арқылы отын шығынын бақылау;

 • Жанармай құюды бақылау және оны ұрлаудың (төгудің) жолын кесу;
 • Автомобиль қозғалтқышы мен агрегаттарының жұмысын бақылау;
 • Көліктің мақсатсыз пайдаланылуын бақылау;
 • GPS-автокөлікті бақылау;
 • Жолды қадағалау, қозғалыс уақыты, тоқтау уақыты, жылдамдық, қозғалтқыш айналымы, мотосағаты.

Жүйенің құрамына мыналар кіреді:

 • Деректерді жинауға және беруге арналған борттық контроллер;
 • RS-485 интерфейсі бар сандық жанармай деңгейінің сенсоры (резервуарға орнатылған);
 • Отын шығынының дифференциалды датчигі (жанармай желісіне орнатылады);
 • CAN-шинадан деректерді жинау құрылғысы (деректерді жинау құрылғысы борттық контроллерге және көліктегі бар CAN-шинаға қосылады);
 • Жанармай  көлемінің индикаторы (отын деңгейінің цифрлық бергіштердің көрсеткіштері бойынша көлік құралының бактарындағы отын қалдығының ағымдағы мәнін көрсететін);
 • Басқа бергіштер (айналым сенсоры, температура датчиктері және т.б.).