Географиялық ақпараттық жүйелер және интерактивті карталар

Возможности

Соңғы онжылдықтарда ақпараттың шамадан тыс жүктелуіне байланысты қағаз карталары оқылмайтын болды. Географиялық ақпараттық жүйелер пайдаланушыға кеңістіктік ақпаратты динамикалық режимдегі өзгерістермен түрлі-түсті және көрнекі карта түрінде көрсетуге мүмкіндік береді. Интерактивті карталардың жұмысы әр түрлі тақырыптық ақпаратты бір кеңістіктік контурға қою принципіне негізделген. Экранда немесе қатты көшірмеде бізді қызықтыратын нысандарды ғана көрсету мүмкіндігі бар.

Басқару мен шаруашылық жүргізудің  әртүрлі салаларында интерактивті карталарды пайдалану кез-келген аумақта туындаған кез-келген жағдайға жедел әрекет етуге, ол бойынша барлық қажетті картографиялық және тақырыптық ақпаратты алуға мүмкіндік береді.

Интерактивті карталар аумақтық бөлінген ақпарат қолданылатын және аумақтық талдау, аумақтық бағалау және аумақтық болжау қажеттілігі бар кез келген жерде қажет:

  • кадастрларда (жер, су, орман, жылжымайтын мүлік және т. б.);
  • нысандарды  жобалауда, салуда, пайдалануда;
  • геологиялық зерттеулерде;
  • әр түрлі кен орындарын игеру мен пайдалануда;
  • ауыл, орман және су шаруашылығында;
  • денсаулық сақтау саласында;
  • табиғат пайдалануда және экологиялық мониторинг кезінде;
  • жоспарлау мен болжауда;
  • мәдениет пен туризмде;
  • ғылым мен білім беруде.

Рейтинг IT-компаниясы  еркін таратылатын OpenStreetMap веб-карта жобасы және ASP net MVC технологиясы негізінде жасалған мәліметтер базасының бағдарламалық жасақтамасы негізінде әзірленетін ГАЖ және интерактивті карталарды құруды ұсынады.

Орындалған жобалар